Reglementen

Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de VRB waarin u kunt terugvinden wat het doel van de vereniging is, hoe de vereniging is opgebouwd en hoe we ons presenteren. Mocht u onduidelijkheden vinden of vragen hebben kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging. secretaris@vriendenrodebaret.nl 

GEWIJZIGDE STATUTEN 12 02 2021
PDF – 194,7 KB 984 downloads

Beide documenten zijn tijdens de ALV van 14 december 2020 door de leden goedgekeurd.

HHR Versie 14 Dec 20 ALV Akkoord
PDF – 175,9 KB 884 downloads

M.i.v.7 oktober 2023 is de naam van de ondersteuners binnen het NOS gewijzigd van ‘nuldelijnsondersteuner’ naar ‘veteranenondersteuner’. Omdat wij in onze statuten de oude benaming hebben staan wordt hiernaast de uitleg voor deze wijziging gegeven.

Naamswijziging Nuldelijnsondersteuner In Veteranenondersteuner NOS 2 0
PDF – 70,9 KB 138 downloads