Veteranen Begraafplaats

Nico Geerts aan het woord

Dit artikel staat in de "STAND van ZAKEN", het magazine over de realisatie van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en het Herdenkings- en Educatiecentrum.

Vrijwilligers gezocht!

Het bestuur zoekt vrijwilligers voor: een functies in bestuur, suppoost, onderhoud, educatie. Begeleiding van groepen en uitvaarten, beheer van het gebouw, etc. Kijk op website of stuur een mailtje naar info@nationalebegraafplaatsloenen.nl 

Een langgekoesterde wens van velen

 

 

Een langgekoesterde wens van velen, een plek waar veteranen – en desgewenst hun partner – begraven kunnen worden, uitgestrooid of bijgezet in een urnenmuur. Een plek met een uniforme uitstraling die recht doet aan hun inzet. En een plek voor nabestaanden en bezoekers, met een Herdenkings- en Educatiecentrum. Dit alles uit eerbied voor onze veteranen. 

De Nationale Veteranenbegraafplaats wordt ontwikkeld naast Nationaal Ereveld Loenen. Een laatste rustplaats voor veteranen in de buurt van militairen en burgers die sneuvelden tijdens de strijd. Maar wel op gepaste afstand; beide begraafplaatsen worden op een natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen krijgt een aparte ingang en parkeerplaats.


Uniforme uitstraling In de zogenoemde veteranenkamer, omringd door de Veluwse bossen, komen zo’n 900 veteranengraven langs slingerende paden. Met op elk graf een gelijkvormige gedenksteen, zodat de begraafplaats een uniforme uitstaling krijgt. Er komt een aparte plek voor as verstrooiing en een urnenmuur zal plaats bieden aan 150 tot 250 urnen. Ook de partner van de veteraan kan - na overlijden van de veteraan - een plek krijgen in het graf of in de urnenmuur.


Herdenkings- en Educatiecentrum Nabestaanden en bezoekers kunnen terecht in een nieuw multifunctioneel Herdenkings- en Educatiecentrum. Het gebouw krijgt een bescheiden horecavoorziening en dient als aula voor uitvaarten en herdenkingen. Het centrum geeft volwassenen, jongeren én schoolklassen informatie over de Nederlandse inzet tijdens wereldwijde (vredes)missies. Het centrum biedt ook inzicht in thema’s als vrede, vrijheid en veiligheid. Het Herdenkings- en Educatiecentrum wordt gedeeld met Nationaal Ereveld Loenen.